Rassegna Stampa 2024

1 18 gennaio 2024 Kaleidosweb

2 19 gennaio 2024 Vivere Lazio

3 19 gennaio 2024 Vivere Terni

4 19 gennaio 2024 Vivere Rieti

5 19 gennaio 2024 Vivere Umbria

6 20 gennaio 2024 TerniToday

7 19 febbraio 2024 Kaleidosweb.com

8 21 febbraio 2024 Corriere dell’Umbria

9 marzo 2024 AutoCapital

10 marzo 2024 Auto d’Epoca

11 marzo 2024 AutoMobilismo d’epoca

12 aprile 2024 epocAuto

13 aprile 2024 AutoCapital